Polityka prywatności

 

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

 2. Dane osobowe, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu będą przetwarzane w celu założenia Konta Klienta, realizacji Zamówień, rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy. Opcjonalnie, jeżeli Klient wyrazi zgodę to zgodę, również w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów.

 4. Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych wymaga odrębnej zgody. Świadczenie usług przez Sprzedawcę nie jest zależne od wyrażenia takiej zgody.

 5. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji usług Poczcie Polskiej i firmie świadczącej usługi księgowe

 6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia. W zakładce Konto każdy Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.

 7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), Rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 8. Sprzedawca zapewnia kompleksowe środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 9. W celu prawidłowego działania serwisu, Sprzedawca korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniu klienta, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku

 10. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji serwisu.

 11. Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika

 12. Pliki generowane bezpośrednio przez ….. nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

 13. Serwis anaci.pl wykorzystuje pliki cookies do:

  1. Utrzymywania sesji użytkownika (pliki własne)

  2. Dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika (pliki własne)

  3. Zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne)

  4. Tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne)

  5. Łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami z których użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne)

  6. Wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne)

 14. Wykorzystujemy dwa podstawowe rodzaje plików cookie:

  1. Sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji użytkownika

  2. Stałe – przechowywane przez dłuższy okres

 15. Każdy użytkownik może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.